НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

ET_ukr2

Заснований у вересні 2003 року

УДК 330.1(05)

ISSN 2523-4293 ( Online)

ISSN 1811-3141 (Ukrainian ed. Print)

Key title: Ekonomìčna teorìâ 

Abbreviated key title: Ekon. teor. 

Parallel title: Economic theory

 Державну установу «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1168 від 11.04.2024 р. (протокол № 13)  внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Журналу «Економічна теорія» присвоєно ідентифікатор друкованого медіа R30-02926.

https://doi.org/10.15407/etet

Міжвідомчий науково-теоретичний журнал “Економічна теорія” започатковано з метою консолідації зусиль науковців Національної академії наук України і вищої школи України та активізації теоретичних досліджень у галузі економічної теорії.

Засновники (співзасновники)  журналу: Національна академія наук України, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України“, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Головний редактор  – д-р екон. наук, проф., академік НАН України Гриценко Андрій Андрійович.

Тематична спрямованість журналу:

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії;

консолідація теоретичної економічної думки;

висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії;

сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

Журнал видається з періодичністю 4 рази на рік (щоквартальний).

Публікації у журналі безкоштовні.  Всі статті обов’язково рецензуються.

Редакційна політика журналу базується на принципах неупередженості та об’єктивності, високої вимогливості до якості наукових досліджень, підтримки нового знання, колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, суворого дотримання авторських і суміжних прав і категоричного неприйняття плагіату у будь-яких його проявах. У рамках своєї редакційної політики науковий журнал послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Code of Conduct for Journal Editors  та  Code of Conduct for Journal Publishers, затверджених Committee on Publication Ethics. Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest  Open Access  Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Журнал «Економічна теорія»  включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (економічні спеціальності)  – наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 627.

Журнал зареєстровано:

Index Copernicus

 

crossref-logo-200nnnnn_cr (1)  CrossRef  (індекс DOI журналу   https://doi.org/10.15407/etet)

OUCI       Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

 

Ulrich’s Periodicals Directory

 

erihplus

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

g_scolar

Бібліометричний профіль журналу в Google Scholar

 logo_nbuv

Архів номерів журналу розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім.  В.І.Вернадського.

djerelo_cr

Журнал реферується у реферативному журналі «Джерело».