НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

ET_ukr2Заснований у вересні 2003 року

Виходить 4 рази на рік

ISSN 1811-3141 (укр. варіант)

ISSN 1811-3133 (рос. варіант)

Журнал зареєстрований (перереєстрований) Міністерством юстиції України 26.06.2006 р. (Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 11400-273ПР)

УДК 330.1(05)

Із 2003 року журнал – у переліку фахових видань з економічних наук
Вищої атестаційної комісії України (нині – Перелік наукових фахових видань України).

Журнал зареєстровано в РІНЦ.

Бібліометричний профіль журнал у Google Scholar

Міжвідомчий науково-теоретичний журнал “Економічна теорія” започатковано з метою консолідації зусиль науковців Національної академії наук України і вищої школи України та активізації теоретичних досліджень у галузі економічної теорії.

Засновники (співзасновники)  журналу: Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України“, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Головний редактор  – д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Гриценко Андрій Андрійович.

Тематична спрямованість журналу:

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії;

консолідація теоретичної економічної думки;

висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії;

сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

Журнал виходить українською та російською мовами з періодичністю 4 рази на рік (щоквартальний).

Редакційна політика журналу базується на принципах неупередженості та об’єктивності, високої вимогливості до якості наукових досліджень, підтримки нового знання, колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, суворого дотримання авторських і суміжних прав і категоричного неприйняття плагіату у будь-яких його проявах.

У рамках своєї редакційної політики науковий журнал послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Code of Conduct for Journal Editors  та  Code of Conduct for Journal Publishers, затверджених Committee on Publication Ethics.  

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest  Open Access  Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

 Архів номерів журналу розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім.  В.І.Вернадського.

Журнал реферується у реферативному журналі «Джерело».