НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

ET_ukr2Заснований у вересні 2003 року

Виходить 4 рази на рік

ISSN 1811-3141 (укр. варіант)

ISSN 1811-3133 (рос. варіант)

Журнал зареєстрований (перереєстрований) Міністерством юстиції України 26.06.2006 р. (Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 11400-273ПР)

УДК 330.1(05)

Із 2003 року журнал – у переліку фахових видань з економічних наук
Вищої атестаційної комісії України (нині – Перелік наукових фахових видань України)

Журнал зареєстровано в РІНЦ:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32630

Бібліометричний профіль журнал у Google Scholar за посиланням https://scholar.google.com.ua/citations?user=TJXzfyMAAAAJ&hl=ru

Міжвідомчий науково-теоретичний журнал “Економічна теорія” започатковано з метою консолідації зусиль науковців Національної академії наук України і вищої школи України та активізації теоретичних досліджень у галузі економічної теорії.

Засновники (співзасновники)  журналу: Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України“, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Головний редактор  – д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Гриценко Андрій Андрійович.

Тематична спрямованість журналу:

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії;

консолідація теоретичної економічної думки;

висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії;

сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

Журнал виходить українською та російською мовами з періодичністю 4 рази на рік (щоквартальний).