НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

Положення про рецензування

Усі статті, надіслані до журналу, якщо вони відповідають профілю журналу та підготовлені згідно зі стандартами та вимогами (див. вимоги для авторів), передаються на рецензування. Процес рецензування покликаний визначити новизну дослідження, сприяти поліпшенню статті та забезпечити для публікації строгий відбір кращих статей за профілем журналу.

Рецензентами виступають як члени редколегії, так і інші фахівці з відповідних наукових напрямів, які мають у них вагомі напрацювання та науковий авторитет. Рецензії, які автори надсилають самостійно, редакцією не розглядаються.

 Кожна стаття рецензується конфіденційно – всліпу – не менше, ніж двома фахівцями (doubleblind) з відповідної тематики, які мають відповісти на ряд запитань, що усебічно характеризують рівень статті. Рецензентам не розголошується авторство, а автори не знають, кому їхні статті було передано на рецензування. Процес рецензування триває не менше місяця.

Обов’язок рецензентів – об’єктивно визначити переваги та недоліки статті, її науковий рівень, бережно ставитися до викладених у ній нових наукових знань, докладати зусиль, щоб не постраждала репутація та кар’єра автора.

За результатами рецензування стаття приймається, надсилається на доопрацювання із відповідними рекомендаціями або – у разі двох негативних рецензій – відхиляється редколегією. Автору в будь-якому випадку надсилається повідомлення електронною поштою та тексти рецензій.

За протилежних позицій рецензентів до розгляду статті залучається третій рецензент.

Якщо стаття потребує доопрацювання, новий, перероблений автором її варіант рецензується повторно. Автор повинен виділити у тексті всі зміни (включаючи таблиці й рисунки), щоб полегшити роботу з більш оперативного прийняття висновку щодо статті. Авторові надається дві спроби поліпшити статтю, якщо друга спроба виявиться невдалою, стаття відхиляється остаточно.

Причинами негативної рецензії можуть бути відсутність новизни, несамостійність дослідження, недостатня доказова база, невміння сформулювати висновки і окреслити перспективу, погане опрацювання матеріалу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо.

За позитивних відгуків та після належного доопрацювання кожна стаття розглядається на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджується у номер відкритим голосуванням.

Перевірка на плагіат

Усі статті, які рекомендуються до друку, проходять кількаступеневу перевірку на плагіат:

–  при розгляді рецензентами;

– за допомогою онлайн-сервісу Unichek.