НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економічна теорія"

Головний редактор

gГриценко Андрій Андрійович – відомий учений-економіст, академік  НАН України,  заступник директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

 

Наукова діяльність А.А.Гриценка присвячена проблемам методології економічної теорії, питанням власності, вартості та грошей, закономірностям економічного розвитку, ринковій трансформації, економічній та грошово-кредитній політиці. Він розробив цілісну концепцію сумісно-розділених відносин як фундаментального елемента устрою будь-яких господарчих систем. Ним створено теоретичну модель ринкової трансформації інверсійного типу, яка містить значний методологічний потенціал для вивчення трансформаційних процесів різного рівня.

А.А.Гриценко є фундатором логіко-історичної школи української економічної науки, яка дозволила поєднати в собі систему логічних операцій і процеси теоретичного відтворення історичного розвитку та сходження від абстрактного до конкретного в пізнанні економічних систем. Розроблену ним логіко-історичну методологію використано в широкому спектрі досліджень, зокрема, в теорії власності, що дало можливість розкрити фундаментальну й актуальну структури відносин власності, виявити закономірні етапи й історичні відносини приватних і державних форм привласнення, їх внутрішню діалектику. Від самого початку ринкової трансформації в Україні логіко-історична школа обстоювала пріоритетність інституціональних підходів як основи для застосування і модифікації неокласичних та кейнсіанських концепцій. Під керівництвом А.А.Гриценка в Інституті економіки та прогнозування НАН України було проведене масштабне дослідження інституційної архітектоніки економічних систем, виявлено її основні закони, з’ясовано характеристики інституційної динаміки.

А.А.Гриценко – автор понад 280 наукових праць, у тому числі більш ніж 30 монографій і навчальних посібників з економічної теорії. Він здійс­нював наукове керівництво розробленням таких науково-дослідних тем, як “Формування нового економічного ладу України”, “Інституційна трансформація економіки України”, “Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень”, “Ієрархія і мережеві структури в економічних системах”,«Інститут довіри в  координатах економічного простору-часу», «Інституційні трансформації  соціально-економічної системи України»

 Наукові дослідження А.А. Гриценко поєднує  з викладанням і науково-організаційною роботою.  Він є вченим секретарем Міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України; членом Президії і головою секції економічної теорії Науково-методичної комісії з напряму “Економіка і підприємництво” Міністерства освіти і науки України; членом Науково-методичної комісії з економіки й управління класичних університетів Міністерства освіти і науки України. А.А. Гриценку присвоєне звання     «Заслужений працівник освіти України»

А.А. Гриценко є членом редколегій низки наукових журналів економічного профілю.

Профіль у Google Scholar

ORCID